Sunday, July 19, 2015

Каква е Земјата во својата внатрешност?


Клучен вокабулар/поими -Земја, Кора, Јадро, Обвивка, Стопен, Слоеви,
ЕЛЕМЕНТИ НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ- Гледа, прашува, избира извори на податоци. Користи различни извори на податоци за да дојде до откритие. Ги споредува податоците од различните извори за да изведе конечен заклучок -Учебник за второ одд, учебник за шесто одд, детска енциклопедија, видеа на You Yubehttps://www.youtube.com/watch?v=Sxd-wGMfNxw, детски истражувачки сајтови на интернет http://www.kidsgeo.com/geology-for-kids/0020-crust-mantle-core.phphttp://easyscienceforkids.com/all-about-earths-layers/ . Црта, моделира.ШТО МОЖЕВМЕ ПОИНАКУ или како идеја ПЛУС ? :-)
 Наместо пластелин и тесто, можевме да направиме нешто што се јаде :-) Моделирање со смеса за визитарски колачи, обоена со различни прехрамбени бои, во средината да ставиме лешник или едноставно да направиме урма визитарски колачи кои го имаат истиот визулен изглед на пресек - Предлог до Вас од нашите родители кои денес беа најдобри учители.

No comments:

Post a Comment