Tuesday, February 9, 2016

Работни листови за лесно разбирање на делењето и дропките

Работни листови за лесно разбирање на делењето и дропките
Можат да се применуваат за работа на интерактивна табла или како пиши-бриши листови ставени во фолија врз која може да се решава, пише и брише неограничен број пати за различни зададени задачи

едноставна примена за почетни вежби за разбирање на делењето