Thursday, July 14, 2016

Обработка на лектира Лектира Рибарот и рипката и различни поврзани активности

Теми за интеграција ( Глаголи, именки, придавки 1 час ) 
-Математика 1 часАНАЛИЗА 
ПРИПРЕМА НА ТЕГЛИЧКИИГРИ ВО ДВЕ ГРУПИ
ПРВА ГРУПАДРУГА ГРУПА ПРЕД РОТАЦИЈА

АНАЛИЗА ПРЕКУ РАБ ЛИСТОВИДРАМСКА ИГРА-ДОБРАТА БАБА

ПИШУВАЊЕ НОВИ ПРИКАЗНИ ЗА СКРОМНАТА БАБА И НОВ ТЕК НА ПРИКАЗНАТАГРАМАТИКА СО ДЕДОТО И БАБАТАМАТЕМАТИКА


No comments:

Post a Comment