Saturday, July 23, 2016

пезажна кутија -пејзажно моделирање- Да си го земем местото од одморот во нашиот дом


ВО ИЗРАБОТКА !!!!!
двојна цел зависно од возраста 
Изработка на столен или поден сет, декорација за истажување и учење   со употреба на материјали собрани од одмор

Истражување за пејсажна архитектура што е тоа

шема за изработка( замислен пејзаж)


спомени во шишенце
зборови, асоцијации
именки, глаголи, придавкиNo comments:

Post a Comment