Friday, August 12, 2016

GLOBAL GOALS 2015-"Најголемиот Глобален час"

Светска акција за промоција на 17 Глобални цели за одржлив развој-
Supporting 17 Global Goals for sustainable development- 


Third grade-Primary School Koco Racin v Ivanjevci Mogila- Macedonia . Teacher Vese Vesela Bogdanovic
#TellEveryone
#TheGLOBALGOALS
The Global Search for Education
Globalgoals​


Република Македонија, како членка на Обединетите Нации, преку Министерството за образование со поддршка на УНИЦЕФ се вклучи во оваа глобална иницијатива предводена од генералниот секретар на Обединетите Нации, co поддршка на
УНИЦЕФ, УНЕСКО.

И ние денес бевме тим за поддршка преку неколку активности :
-Запознавање и поддршка на17 Глобални цели за одржлив развој-

-Визуелно претставување на целите( театри на маса)

-Наши ликови- херои, имаат идеи за спасување на Светот-Говорна вежба

-Изработка на одделенска електоронска сликовница

-Тимска работа и соработка.

https://www.facebook.com/vese.vesela/media_set?set=a.10207581839413530.1073742057.1516726688&type=3

29.09.2015

No comments:

Post a Comment